Fiber Games Gizlilik Politikası

3A Yapım ve Yazılım Danışmanlık Anonim Şirketi (“biz” veya “Fiber”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuatlar uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

www.fibergames.com.tr linkindeki Fiber web sitesini veya Fiber’e ait diğer mobil veya online platformu/platformları (birlikte “platformlar”) ziyaret ederek ve uygulanabilir olduğu ölçüde Fiber oyunları, ürünleri, hizmetleri ve Fiber oyunları aracılığıyla sağlanabilecek olan oyun içi satın alımlar da dâhil olmak üzere herhangi bir Fiber içerik’ini (birlikte “içerik”) kullanmak üzere Açık Rıza Beyanı’nı kabul ederek ederek işbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş ve kişisel bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlenmesine açıkça rıza göstermiş sayılırsınız.

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “işlenmiş” ve “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Verilerin Toplanması

Platformlar aracılığıyla Fiber’in herhangi bir özelliğini kullanmak için Açık Rıza Beyanı’nı kabul ederek, Fiber’in kişisel tanımlama için kullanılabilen kişisel verileri işlemesine açık rıza göstermektesiniz. Fiber (i) platformlar’ı kullanırken bizimle gönüllü olarak paylaştığınız bilgileri ve (ii) platformlar’da yer alan hizmetleri kullanırken, işbu Politika’da belirtilen amaçlara uygun şekilde otomatik olarak elde edilen bilgileri sadece yasaların izin verdiği ölçüde toplar.

Sizinle ilgili Toplayabileceğimiz Kişisel Veriler

Sizin hakkınızda, aşağıdaki kişisel verilerin tamamını veya bir kısmını toplayıp işleyebiliriz:

 1. Bize sağladığınız bilgiler: İletişim formu aracılığı ile bize ilettiğiniz adınız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileri;
 1. Yazışmalarımız: Bizimle iletişime geçmeniz halinde, yazışma kayıtlarımız;
 1. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızla ilgili bilgiler: Ziyaret ettiğiniz sayfalar için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınız süre hakkında elde ettiğimiz ve herhangi bir donanımımızı, yazılımımızı ve hatta oyun geliştiricileri için tasarladığımız hızlandırma ve yatırım programı/programlarımızı kullandığınız durumlarda topladığımız bilgiler;
 1. Araştırma Bilgileri: Ayrıca araştırma amaçlı kullandığımız anketleri doldurmanızı da isteyebiliriz. Bu tür durumlarda, tarafınızca tamamlanan ankette verilen bilgileri toplayacağız.
 1. Promosyonlar: Düzenlediğimiz yarışmalara, çekilişlere veya diğer promosyonlara katılımınıza yönelik kişisel bilgileriniz;
 1. Cihaz Bilgileri: Deneyiminizi iyileştirmek, dolandırıcılığa karşı korunmak ve riski yönetmek için işletim sisteminiz, tarayıcınız, yazılım uygulamalarınız, IP adresiniz, coğrafi konumunuz, güvenlik durumunuz ve diğer cihaz bilgileriniz gibi bilgiler;
 1. Reklam tercih bilgileriniz: Reklam tercihlerinizin ayrıntıları (örneğin iletişim tercihleri) ve size sunmak için uygun ürün ve hizmetlerin seçilmesiyle ilgili bilgiler;
 1. Web sitesi ve iletişim kullanımı: IP adresi, log kayıtları ve alan adınız, tarayıcı sürümünüz ve işletim sisteminiz, trafik verileriniz, konum verileriniz, web günlükleri, Fiber üzerindeki gönderiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tanımlama bilgileri ve diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplanan bilgiler ve web sitelerine yaptığınız ziyaretlerin ayrıntıları, bilgi forumu, diğer iletişim verileri ve eriştiğiniz kaynaklar;
 1. Sosyal Ağ Siteleri (SNS) üzerindeki Faaliyetler: Katılmayı seçmeniz halinde (örneğin, Fiber’in Facebook veya Twitter’daki profilini “beğenerek”, bir mesaj göndererek veya bir anketi yanıtlayarak), SNS gizliliğinize bağlı olarak kişisel bilgileri içerebilecek şekilde açıkladığınız bilgilere erişebiliriz.

Fiber, Çerez Politikası’nda belirtildiği şekilde çerezler kullanabileceği gibi aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım şekillerinize ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri grup veya bireysel olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez. Fiber, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle sizin rızanız olmadan paylaşabilir.

Kişisel Verilerinizin Depolanması

Fiber, sizin tarafınızdan sağlanan verileri güvenli bir şekilde depolar ve yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği şekilde, paylaştığınız bilgilerin yetkisiz erişimini veya toplanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alır. Fiber, zaman zaman belirli bilgileri güncellemenizi talep edebileceğinden, Fiber bu belgelerin uygunluğunu ve sağladığınız bilgilerle yeni kural ve düzenlemeleri sağlamak için işbu Gizlilik Politikası’nda gerekli değişiklikleri yapacaktır.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Fiber gizlilik hakkınızın himaye edilmesi için sizinle ilgili kişisel verileri, yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak işler. Fiber, hizmet kalitesini yükseltmek, kullanıcıların kaydettiği ürünleri teslim etmek ve geliştirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve geliştirmek için kişisel bilgilerinizi kullanır.

Ayrıca, Fiber kişisel verilerinizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde uyarlamak için pazarlama, tüketici profilleri veya demografik araştırmalar vb. için dâhili istatistikler oluşturmak amacıyla kullanabilir. Amacımız kullanıcılarımızı daha iyi anlamak ve kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermektir.

Satın alınan mal veya hizmetin ödemesi için ilgili hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

 1. Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sağlanması, sizinle aramızda yapılan herhangi bir anlaşmadan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya hizmetlerimiz ve ürünlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek de dahil olmak üzere hizmetlerimizi yönetmek.

Kullanım sebebi: sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; rıza alınması, meşru menfaatler (yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi ve size hizmetlerimizi sunmamızı veya hizmetimizdeki değişiklikleri size bildirmemizi sağlamak için)

 1. İlginizi çeken ürün ve hizmetlerimize ilişkin sizinle irtibata geçmek, bu ürün ve hizmetleri almayı seçtiğiniz takdirde bunlara ilişkin güncellemeler ve teklifler sunmak. Bilgilerinizi ayrıca uygulama içi uyarılar, posta, e-posta, telefon, SMS veya çevrimiçi veya sosyal medya reklamları yoluyla iş ortaklarımızın ürün ve hizmetlerini size pazarlamak için de kullanabiliriz. Yasaların gerektirdiği durumlarda, seçtiğiniz pazarlama kanalına göre, verilerinizi topladığımız anda onayınızı isteyeceğiz. Size gönderilen herhangi bir elektronik pazarlama iletişimiyle ilgili olarak aboneliğinizi iptal etmek veya bundan vazgeçmek için uygun platformda bir seçenek sunacağız.

Kullanım sebebi: meşru menfaatler (ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili gelişmelerden sizi haberdar etmek için); razı alınması.

 1. Müşterilerimizi anlamak ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve uyarlamak, Kullanım kalıplarınızı, tercihlerinizi ve pazarlama gereksinimlerinizi daha iyi anlamak, bu kapsamda faaliyetlerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için kişisel bilgilerinizi analiz edebiliriz;

Kullanım sebebi: meşru menfaatler (hizmetlerimizin kalitesini ve yasallığını sağlamak ve hizmetlerimizi geliştirmemiz için).

 1. Belli faaliyetleri izlemek, hizmet kalitesini, prosedürlere, kullanım şartlarına ve politikalara uyumu sağlamak için sorguları ve işlemleri izlemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek (siparişinizi / siparişlerinizi işlerken ödeme yönteminize karşı sahtecilikle mücadele kontrolleri yapmak dahil);

Kullanım sebebi: sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal talepler, meşru menfaatler (hizmetlerimizin kalitesini ve yasallığını sağlamak için).

 1. Değişiklikleri bildirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin değişiklikleri bildirmek.

Kullanım sebebi: meşru menfaat (ürün ve hizmetlerimize ilişkin değişiklikleri bildirmek).

 1. Web sitesi içeriğinin uyumunu sağlamak, platformlarımızdaki içeriğin, verilerinizin iş ortaklarına, tedarikçilere ve / veya hizmet sağlayıcılara iletilmesini de içerebilecek şekilde sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak.

Kullanım sebebi: meşru menfaat (platformlardaki içerik ve hizmetlerin size efektif bir şekilde sunulması için).

 1. İşletmemizi yeniden düzenlemek veya değişiklik yapmak, (i) işletmemizin tümünün veya bir kısmının üçüncü bir şahsa satışı için müzakerelere tabi olmamız durumunda; (ii) işletmemiz üçüncü bir tarafa satıldığında; veya (iii) işletmemiz yeniden yapılanma sürecinden geçerse, önerilen herhangi bir satışı veya yeniden düzenlemeyi analiz etmek amacıyla herhangi bir detaylı inceleme (due diligence) sürecinin bir parçası olarak kişisel bilgilerinizin bir kısmını veya tamamını ilgili üçüncü tarafa (veya danışmanlarına) aktarmamız gerekebilir. Burada belirtilen satış veya yeniden düzenlemenin gerçekleşmesi sonrasında bu Politika’da belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere kişisel bilgilerinizi satış veya yeniden düzenleme tarafı olan üçüncü kişilere aktarmamız gerekebilir.

Kullanım sebebi: meşru menfaat (işletmemizde yapılacak değişiklikler).

 1. Hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülükler kapsamında, kişisel bilgilerinizi, yurt içi veya yurt dışında soruşturmalar, kovuşturmalar veya soruşturmalarla bağlantılı olarak mahkeme, adli veya idari düzenleyici otoriteler gibi üçüncü kişiler gibi hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülüklere uymak için işleyebiliriz ve paylaşabiliriz. Söz konusu otoritelerce izin verildiği ölçüde ve bir suçun önlenmesi veya tespit edilmesine halel getirmedikçe, bu tür talepleri size yönlendireceğiz veya yanıt vermeden önce sizi bilgilendireceğiz.

Kullanım sebebi: hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hukuki talepler, meşru menfaat (Hukuki veya düzenleyici otoritelerle işbirliği).

Kişisel Bilgilerinizin Kiminle Paylaşıldığı

Fiber, sizin rızanız olmadan, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Fiber, hizmet kapsamı gerektirdiği ölçüde, kişisel bilgilerinizi, ödeme hizmet sağlayıcısı, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (hosting, bulut sunucu vb.) veya diğer hizmet sağlayıcıları gibi, Türkiye veya yurtdışında bulunan Fiber’in sözleşmeli üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, yüklenicileri, acenteleri, danışmanları (hukuki, finansal, vergisel veya diğer danışmanlar gibi) iş ortakları, satış pazarlama ve Fiber’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişiler (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabilir. Fiber, bu verileri bir ürün siparişine yanıt olarak üçüncü taraf satıcılara yönlendirebilir veya sizi bir ticari bülten dolaşım listesine ekleyebilir. Fiber tarafından toplanan verilerin bir kısmı, tarafınıza ait profilin gösterilebilmesi amacıyla diğer kullanıcılarla paylaşılabilir.

Harici web siteleri ve şirketler, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinize, Fiber platformlarına bağlantılar aracılığıyla erişebilirler. Bu web siteleri ve şirketler, işbu Gizlilik Politikası’nın kapsamı dışındadır ve bu web sitelerine ve şirketlere uygulanamaz. Lütfen ilgili web sitelerinin ve şirketlerin gizlilik politikasına doğrudan başvurunuz.

Fiber, kişisel tanımlanabilir bilgilerinizi, sizin izniniz olmadan, bu bilgileri ifşa etmemizi gerektiren yasalara ve mahkeme kararlarına uymak için paylaşabilir. Şirket’in yeniden yapılanması, kısmen veya tamamen satışı veya birleşmeye konu olması durumunda, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileriniz ilgili üçüncü kişilere aktarabilir.

Güvenlik Düzeyi

Fiber, kişisel bilgilere, bunların bütünlüğüne ve güvenliğinin korunmasına önem vermektedir. Bu nedenle, tarafınızca sağlanan verilerin değiştirilmemesini ve herhangi bir bilgiye erişimin yetkisiz kişilerce erişilmemiş için kişisel bilgilerinizin sıkı bir şekilde izlendiği yüksek güvenlikli veri tabanlarımızda güvenle saklanmasını sağlıyoruz. Ayrıca, bu bilgileri iletebileceğimiz üçüncü tarafların bu kişisel bilgilerle ilgili yeterli güvence temin etmelerini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız.

Çocuklara İlişkin Kişisel Verilerin Korunması

Fiber, 12 yaşında ya da altındaki küçükler tarafından sağlanan bilgileri bilerek işlemeyeceğini taahhüt eder.

13-17 yaşlarındaki kişiler ise, herhangi bir bilgi almak veya içerik hakkında yorum yapmak istemeleri durumunda, ebeveynlerinin Gizlilik Politika’mızı okumasını ve gerekirse gizlilik yükümlülüğümüzle ilgili bizimle iletişime geçmelerini istemelidirler.

18 yaşın altında reşit olmayanlar, ebeveynlerinin veya vasilerinin izni olmadan, herhangi bir ücretli hizmeti sipariş etmemeli veya on-line olmamalıdır. Ebeveynlerden ve velilerden özellikle ihtiyatlı olmalarını ve reşit olmayanların sitemizi veya çevrimiçi hizmetlerimizi kullanırken herhangi bir ihlale sebep olmamasını temin etmelerini rica ediyoruz.

Açık Rıza Beyanı’nı kabul ederek Fiber platformlarını ziyaret etmek, platformlardan içerik indirmek ve/veya kullanmak ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmak, Fiber Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi gösterir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, lütfen platformlarımızı ziyaret etmeyin veya çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmayın.

Haklarınız

Fiber, kullanıcılara Fiber tarafından kullanılan kişisel bilgilerin kullanım şeklini gözlemleme hakkı verir. Fiber, işbu Gizlilik Politikası’nın şartlarına uygun olarak bilgilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin verdiğiniz ölçüde, kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu yetkimizi sonlandırma hakkınız baki olmak üzere sizlere tanıtım amaçlı e-postalar, bültenler, bilgilendirmeler gönderebilir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verilerin;

– Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,

– Hukuka aykırı erişimini önlemek,

– Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

1. İdari Tedbirler;

 • Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

2. Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
 • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
 • Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

Bu Gizlilik Politikası’nda herhangi bir zamanda, herhangi bir bölümde, herhangi bir nedenle yapılabilecek değişiklik hakkımızı saklı tutarız. Bu Gizlilik Politikası’nda herhangi bir değişiklik yaptığımızda, Platformlar üzerinden söz konusu değişiklik takip edilebilir. Gizlilik Politikası’nda bu tarz değişiklikler yapıldığında, aksini belirtmediğimiz sürece, yeni Gizlilik Politikası Platformda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, 6698 Sayılı Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda sayılmıştır:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) 6698 Sayılı Kanun 7 maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Lütfen, yukarıdaki hakların kullanılmasına ilişkin talebinizi yazılı olarak Fiber’a iletin. Bu çerçevede, buradaki haklarınızı kullanmak için, kişisel kimlik bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğinizi belirten talep mektubunuzu aşağıdaki adrese veya e-posta adresine gönderin:

Adres: : 3A Yapım ve Yazılım Danışmanlık A.Ş. – Fiber Games

Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Merkezi, D2, Blok Apt. No: 151/1f/2b03, Esenler/İSTANBUL

E-posta: info@fibergames.com.tr